โรงพยาบาลหนองฉาง

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

 

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::..: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :.

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา [ ดาวน์โหลด ] (update11/05/2559)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.: หนังสือเวียนภายนอกหน่วยงาน :.

1.หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่ง เรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

[ดาวน์โหลด] (update-01/05/2561 10.25 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.: หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน :. 

1.ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองอุทัยธานี.  [ ดาวน์โหลด ] (update02/02/2558)

2.ผังระงับเหตุอัคคีภัยหน่วยงานรังสี. [ ดาวน์โหลด ] (update31/05/2559)

3.รายชื่อและหน้าที่ทีมต่างๆแผนอัคคีภัย. [ ดาวน์โหลด ] (update31/05/2559)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.: ประกาศประกวดราคา/สอบราคา:.


ราคากลางคุรุภัณฑ์ทางการเเพทย์

[ดาวน์โหลด] (update-18/10/2561 13.00 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[ดาวน์โหลด] (update-18/10/2561 13.00 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์3รายการ

[ดาวน์โหลด] (update-11/09/2561 13.40 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3รายการ

[ดาวน์โหลด] (update-11/09/2561 13.41 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตยาสมุนไพร

[ดาวน์โหลด] (update-28/02/2561 15.30 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( จำนวน 8 รายการ)(ครั้งที่ 2)

[ดาวน์โหลด] (update-28/02/2561 11.00 น.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( จำนวน 8 รายการ )

[ดาวน์โหลด] (update-21/02/2561 13.30 น.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( จำนวน 7 รายการ )

[ดาวน์โหลด] (update-12/01/2561 09.30 น.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ( จำนวน 8 รายการ )

[ดาวน์โหลด] (update-27/12/2560 15.30 น.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( จำนวน 8 รายการ )

[ดาวน์โหลด] (update-27/12/2560 15.00 น.)


ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ( จำนวน 8 รายการ )

[ดาวน์โหลด] (update-19/12/2560 15.30 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ประกาศสอบราคาจ้างอาคาร คสล. 2 ชั้น (ส่วนที่เหลือ)

[ดาวน์โหลด] (update-19/05/2560 14.30 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ดาวน์โหลด] (update-08/11/2559 11.30 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียงฯ(e-bidding)

[ดาวน์โหลด] (update-30/11/2559 10.32 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.ราคากลางก่อสร้างอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียงฯ

[ดาวน์โหลด] (update-11/11/2559 16.30 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.ราคากลางก่อสร้างอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียงฯเป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น

[ดาวน์โหลด] (update-1/12/2559 12.32 น.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Link-แบบสอบถามข้อมูล

**แบบสอบถามประเมินสุขภาพทางการเงิน ผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ที่ www.happymoney.moph.go.th

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
โดยในส่วนของคำถามพิเศษประจำปีนี้มุ่งเน้นสำรวจความตระหนักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อป้องกันหรือลดปริมาณการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สพธอ. จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านให้มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญชุดนี้ ด้วยการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 25 ข้อ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

มุมรวบรวมเอกสาร [ ITA ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ


( download )

[ ระบบเภสัชสนเทศ ]

.:: เข้าสู่หน้าเว็บ ::.

[ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ]

      .:: Catalog Download ::.

[ ภาพกิจกรรมลานจิตอาสา ]


.:: ชมภาพกิจกรรม ::.

[ ดาวน์โหลดเอกสาร ]

1. เอกสารคู่มือหมอครอบครัว เขต3 update 16/01/2560 13.30น.

------------------------------------------

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
วิเคราะห์ข้อมูล

update 14/02/2560 19.19น.

------------------------------------------

3. แบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมรับรองคุณภาพHA ตามมาตรฐานใหม่2018
update 19/06/2561 08.45น.

------------------------------------------

[ มุมเอกสาร+คลังความรู้ ]

(download)

------------------------------------------นพ.ประเสริฐ  มงคลศิริ

( นายแพทย์เชี่ยวชาญ )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง

[ ติดต่อโรงพยาบาล ]

ที่อยู่: 347 หมู่ 5
ตำบลหนองฉาง 
อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 
61110

โทรศัพท์: 056-531141
FAX
โทรสาร: 056-531544

Facebook

QR Code NCH

ติดตามข่าวสาร
และชมภาพกิจกรรม
ได้ที่เพจ รพ.หนองฉาง

--------------------------

E-mail

nongchanghospital@gmail.com


[ หน่วยงานภายใน รพ. ]

1.กลุ่มงานการแพทย์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3.กลุ่มงานทันตกรรม

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

5.กลุ่มงานรังสีวิทยา

6.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

7.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

8.กลุ่มงานการพยาบาล

9.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

10.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

12.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์